Summering av 2018

Publicerad tisdag 18 dec 2018, 12:40

2018 har varit ett bra år för våra vägar smiley

Alla tre vägdelar fungerar utmärkt med egna intäkter och kostnader. Vid en ekonomisk genomgång 26 november visar alla vägdelar ett positivt resultat.

Då ska vi minnas snövintern vi hade, samt att Vintergatsvägen fått en förbättring såsom trumbyte samt en dikning och höjning av vägbanan för bättre vattenavrinning. Dessutom har ett trumbyte genomförts vid korsningen med Bodarnevägen, som gör att vattnet vid snösmältning fått en bättre avrinning. Detta kommer att förhindra översvämning av Vintergatsvägen vid den här korsningen. För dessa åtgärder har vi fått bidrag från Trafikverket.

Samtliga skyltar för mötesplatser har också uppdaterats.

Vägfasprogrammet som vi använder gör att vi fångar upp alla som berörs av våra vägar. Helt klart är att vi har fåt högre intäkter på vägavgifterna genom detta.

Trafikverket besiktade våra vägar 13 september, med gott resultat. Endast smärre åtgärder såsom nya stödkanter, dikesjustering samt dikeshyvling behövs. Detta kommer att åtgärdas under 2019.

Från 1 januari 2019 har Trafikverket slagit samman alla våra vägar till en, med gemensamt vägnummer 31568. Men med indelning i fyra vägdelar.

Brogruppen i Enoksnäs jobbar vidare med anbuden, och har sökt bidrag hos Hudiksvalls kommun. Förhoppningen är att starta upp projektet under 2019.

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt medverkat till att vi har bra vägar att åka på, samt att vi har en ekonomi i balans.

Med önskan om God Jul och ett Gott Nytt År

Styrelsen genom Anders Mikaelsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.