Nyheter – april 2023
Nyheter – maj 2022

Bedrägeri

Publicerad onsdag 4 maj 2022, 11:02

I mars månad blev vår kassör vilseledd av okända gärningsmän att skapa ett nytt Bank-ID, därefter använde bedragarna Bank-ID:et för att stjäla pengar.
Bedragarna lyckades föra över ca 475 000 kr från vägföreningens konto. Av dessa har vi fått tillbaka 169 000 kr.
Vår kassör har polisanmält brottet och anmält det till sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget utreder ärendet.
Polisen har säkrat ca 630 000 kr, men det är ännu inte utrett vems dessa pengar är.

Styrelsen arbetar nu aktivt och har ändrat dispositionsrätten hos banken till att vara två i förening.
Dessutom kommer styrelsen att:
- kontakta åklagaren för att få honom att föra vår talan samt att kräva beloppet som saknas.
- kontakta REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) och deras jurister för att hörsamma deras syn på saken.

Så snart ny information finns kommer den att läggas ut på hemsidan.


31 maj 2022

ny kassör är nu Lars Fältholm

Forsatta kontakter har tagits med Åklagare C Sammens som kommer att bevaka våra intressen

Via REW har kontakt tagits med en advokatbyrå i Sthlm som säger att vi gjort helt rätt som kontaktat åklagare.

de håller också på och analyserar den försäkring vi har via REW samt det svar vi fått från efter det vi gjort en anmälan

i ärendet.


Anders Mikaelsson
Ordförande

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.