Stadgar

Fusionen mellan Fågelviksvägens samfällighetsförening, Malmuddsvägens samfällighetsförening och Iggesund-Vintergatsbodarnas samfällighetsförening registrerades hos Lantmäteriet 2017-11-20 (DNR B176235). I och med det upphörde Fågelviksvägens och Malmuddsvägens samfällighetsföreningar, och Iggesund-Vintergatsbodarnas samfällighetsförening fick namnet Hamre-Fågelvik-Vintergatans Samfällighetsförening.

Då registrerades även de nya stadgar som årsmötet beslutade om. Stadgarna finns i en egen flik under sidan som heter Dokument.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.